Kiểm tra sling cáp thép, sling cáp cẩu

Nếu sling cáp thép xuất hiện những dấu hiệu sau đây, cần loại bỏ sợi dây cáp ngay, không được phép tái sử dụng vào mục đích sử dụng khác nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Dây cáp bị đứt gãy

Dây cáp bị mài mòn nghiêm trọng hoặc bị cào xước

Dây cáp bị xoắn, gãy nát, hoặc những hư hỏng khác phá hủy cấu trúc sợi cáp

Dây cáp bị tác động về nhiệt độ

Đầu sợi cáp bị nứt, biến dạng hoặc bị mòn

Dây cáp, phụ kiện, và đầu cáp bị ăn mòn.

Những nguyên nhân khác bao gồm những hư hỏng có thể nhìn thấy, hoặc gây nghi ngờ về tính an toàn của sợi cáp

Kiểm tra sling cáp thép

1.Kiểm tra ban đầu: Trước khi đưa vào sử dụng, phải chắc chắn sling cáp thép được đưa vào sử dụng là sợi mới, nếu là sling cũ đã được thay thế hoặc sửa chữa thì phải được một người được chỉ định kiểm tra về tính an toàn của sợi cáp.

2.Kiểm tra thường xuyên: Những hư hỏng có thể được nhìn thấy được người sử dụng kiểm tra hàng ngày hoặc một người được chỉ định trước đó kiểm tra sợi cáp mỗi khi đổi sling cáp thép. Nếu phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào của sợi cáp không đảm bảo an toàn có thể gây nguy hiểm thì cần phải gỡ bỏ sợi cáp khỏi thiết bị sử dụng ngay.

3.Kiểm tra định kỳ: Một cuộc kiểm tra đầy đủ toàn diện đối với những hư hỏng của sling phải được thực hiện định kỳ bởi một người được chỉ định . Phải kiểm tra toàn bộ chiều dài sợi cáp bao gồm bện cáp, khuyên cáp, và các phụ kiện đi kèm. Sau khi kiểm tra toàn bộ sợi cáp, phải lập thành biên bản, biên bản này có hiệu lực không quá 1 năm. Tần số kiểm tra định kỳ phải dựa trên:

  • Tần suất sử dụng sợi cáp
  • Mức độ hư hỏng của sợi cáp
  • Thiết bị vận hành sợi cáp

 

 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!