Cáp thép 6*37+FC

Bình luận

  • avatar

    vũ văn Đức
    .
    Đơn vị cho xin bộ định mức mỡ tiêu hao khi bảo trì cáp thép của cần trục từ 15 đến 200 tấn

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!