1. Xích đen phi 12 cẩu hàng

  0₫

  Xích đen phi 12 cẩu hàng Xem thêm

 2. Xích đen chịu lực cẩu hàng

  0₫

  Xích đen chịu lực Xem thêm

 3. Khóa cáp mạ kẽm nhúng nóng 12mm

  0₫

  Khóa cáp mạ kẽm nhúng nóng 12mm Xem thêm

 4. Khóa cáp mạ kẽm phi 12

  0₫

  Khóa cáp mạ kẽm phi 12 là khóa cáp dùng cho cáp thép , cáp bọc nhựa , cáp...Xem thêm

 5. Cáp lụa D20mm

  0₫

  Cấu trúc cáp: 6*19 FC, 6*37 FC, 6*36 FC Xử lý bề mặt: mạ kẽm điện phân, tẩm dầu Phân loại:...Xem thêm

 6. Cáp lụa D18mm

  0₫

  Cấu trúc cáp: 6*19 FC, 6*37 FC, 6*36 FC Xử lý bề mặt: mạ kẽm điện phân, tẩm dầu Phân loại:...Xem thêm

 7. Cáp lụa D16mm

  0₫

  Cấu trúc cáp: 6*19 FC, 6*37 FC, 6*36 FC Xử lý bề mặt: mạ kẽm điện phân, tẩm dầu Phân loại: cáp...Xem thêm

 8. Cáp lụa D14mm

  0₫

  Cấu trúc cáp: 6*19 FC, 6*37 FC, 6*36 FC Xử lý bề mặt: mạ kẽm điện phân, tẩm dầu Phân loại: cáp...Xem thêm

 9. Cáp lụa D12mm

  0₫

  Cấu trúc cáp: 6*19 FC, 6*37 fc, 6*36 FC Xử lý bề mặt: mạ kẽm điện phân, tẩm dầu Phân loại: cáp...Xem thêm

CÁP THÉP HÀ NỘI