Cáp lụa

Còn hàng

Liên hệ
Cấu trúc cáp: 6*36+FC, 6*19 FC, 6*37 FC, 6*7 FC Xử lý bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng hoặc điện phân, đen dầu Phân loại: Cáp lõi thép, Cáp lõi đay Ứng dụng: Dùng cho căng sân golf, sân bóng đá, giằng mái nhà thép tiền chế, nhà xưởng, giằng néo cây cột, cửa, cáp cẩu hàng hóa, giằng néo tàu thuyền

Cấu trúc cáp: 6*36+FC, 6*19 FC, 6*37 FC, 6*7 FC

Xử lý bề mặt: mạ kẽm nhúng nóng hoặc điện phân, đen dầu

Phân loại: Cáp lõi thép, Cáp lõi đay

Ứng dụng: Dùng cho căng sân golf, sân bóng đá, giằng mái nhà thép tiền chế, nhà xưởng, giằng néo cây cột, cửa, cáp cẩu hàng hóa, giằng néo tàu thuyền

Đánh giá sản phẩm

5

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới nhất

Liên hệ
Liên hệ
CÁP THÉP HÀ NỘI